Vyhľadávanie spracovateľov


 
Vyberte si kraj Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Nitrianský kraj Trenčianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si kraj:
Spracovatelia áut pre Košický VUC

Fe-MARKT, spol. s r. o.
Prevádzka:
Železničná 185
04402 Turňa nad Bodvou

tel: 055 / 787 19 52
fax: 557 871 951
email: fe-markt@stonline.sk
Sídlo:
Popradská 66
04011 Košice I

Ing. Radoslav Popovič - RADES
Prevádzka:
Hažín 103
07234 Zalužice

tel: 056 644 33 22
mobil: 0903 601 882
email: rades@rades.sk
Sídlo:
Okružná 5
07101 Michalovce

Jozef Figeľ – KOV – NZPÚ
Prevádzka:
Plynárenská 3
07101 Michalovce

tel: 056 642 55 48
mobil: 0915 872 569
Sídlo:
Hlavná 7
07602 Michalovce

KOVOZBER, s.r.o.


Sídlo:
Radlinského 28
052 0 Spišská Nová Ves

Peter Popivčák, POP-CAR-SERVICE
Prevádzka:
Barčianska 2/A
04017 Košice I

tel: 055 622 18 68
mobil: 0903 901 662
fax: 055 622 19 30
email: popi.euro@centrum.sk
Sídlo:
Barčianska 2/A
04017 Košice I