Vyhľadávanie spracovateľov


 
Vyberte si kraj Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Nitrianský kraj Trenčianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si kraj:
Spracovatelia áut pre Prešovský VUC

Anna Gajdošová - PROTAN
Prevádzka:
Stropkovská 2092
08901 Svidník

tel: 054 752 51 52
mobil: 0905 167 100
mobil: 0907 970 263
fax: 054 752 51 52
email: protan@protan.sk
Sídlo:
Stropkovská 1
08901 Svidník

Final Form a.s.
Prevádzka:
Tatranská 72
034 0 Štiavnička

tel: final.form.as@gmail.com
mobil: 0903 392 160
Sídlo:
Kendice 390
082 0 Kendice

G + G Autoslužby,s.r.o.

mobil: 0918 724 019
email: g-gautosluzby@stonline.sk
Sídlo:
Levočská 857
058 0 Poprad

Ján Džuda UNO
Prevádzka:
Továrenská 1846/51
064 0 Stará Ľubovňa


Sídlo:
Gerlachov 68
086 0 Kružlov

KOVOD, a.s. Poprad
Prevádzka:
Hodžova 4711
058 0 Poprad


Sídlo:
Partizánska cesta 91
974 0 Banská Bystrica

KOVOSTAVBY s. r. o.


Sídlo:
Duchnovičova 802
067 6 Stakčín

MAVEBA, s.r.o.
Prevádzka:
Železničiarska 6
09431 Hanušovce nad Topľou

tel: 057 445 06 69
mobil: 0915 866 922
email: maveba@caaviar.sk
Sídlo:
Železničiarska 6
09431 Hanušovce nad Topľou

SCRAPMET, s.r.o.
Prevádzka:
námestie M.R.Štefánika 49/41
97701 Brezno


Sídlo:
Kendice č. 390
08201 Kendice